Ber Sivilforsvaret skaffe utstyr fra Finn.no – Pinlig, sier distriktssjef

adminweb | 09/09/2018 | 0 | Arkiv

GAMMELT UTSTYR: Flere distrikt i Sivilforsvarer mener de sliter med gammelt utstyr. Her fra evakuering ved «Mannen» i Rauma kommune i Møre og Romsdal i 2016. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Regjeringen skulle gi Sivilforsvaret moderne og oppgradert materiell. Nå reagerer flere distriktssjefer på beskjeden om å lete etter billige og brukte kjøretøy.

– Sivilforsvaret må ha tilstrekkelig og relevant materiell for å kunne ivareta sitt viktige samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte, sa daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i 2017.

Dette året styrket regjeringen budsjettet med 13,3 millioner med mål om å skaffe Sivilforsvaret nytt, moderne og oppgradert materiell.

Ifølge flere distriktssjefer VG har snakket med har Sivilforsvarets enheter fått beskjed om å lete etter billige og brukte kjøretøy på finn.no.

– Det er pinlig at en statsetat som skal ta vare på sikkerheten i landet ber oss om å løpe rundt og finne billige løsninger, for å kunne ta vare på borgernes sikkerhet, sier Terje Meyer, distriktssjef i Sivilforsvaret i Øst-Finnmark.

– Selvsagt må vi være økonomisk ansvarlige, men desto billigere, desto dårligere blir løsningen, legger han til.

SKOGBRANN: Ved Elgsjø på Notodden jobber sivilforsvaret iherdig med å slukke skogbrann i juli.

SKOGBRANN: Ved Elgsjø på Notodden jobber sivilforsvaret iherdig med å slukke skogbrann i juli. Foto: Helge Mikalsen

– Mer utstyr for pengene

– Sivilforsvaret har de senere årene anskaffet nyere brukte kjøretøy fra finn.no når gamle og ødelagte kjøretøy skiftes ut, sier fungerende avdelingsdirektør Arnstein Pedersen i sivilforsvarsavdelingen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Han presiserer at det bare er kjøretøy og ikke annet utstyr som kjøpes brukt.

– Distriktene er blitt pålagt å finne brukte kjøretøyer på Finn.no som tilfredsstiller deres operative og sikkerhetsmessige behov. Alle anskaffelser gjøres i direktoratet ved avdeling for Sivilforsvar, i dialog med distriktene.

ANSVARLIG: Justis- og beredskapsminister Tor Middel Wara (Frp).

ANSVARLIG: Justis- og beredskapsminister Tor Middel Wara (Frp). Foto: Line Møller

Justis- og beredskapsminist Tor Mikkel Wara (Frp) har ikke svart på VGs henvendelse, det gjør derimot statssekretær Thor Kleppen Sættem (H):

– Det er veldig bra at Sivilforsvaret gjør sitt beste for å få kronene til å strekke lenger. Om det i praksis betyr å kjøpe utstyr på Finn.no, så har jeg ingen problemer med det. Jo mer utstyr for pengene, desto bedre, svarer Sættem.

Han reagerer på at distriktslederen kaller det pinlig.

– Jeg synes det blir feil å kalle det pinlig, så lenge kjøretøyene er de rette til å få jobben gjort.

Også produktdirektør for FINN motor, Eirik Håstein, forsvarer bruktkjøp på deres nettside:

– Å kjøpe brukt er kanskje noe av det smarteste Sivilforsvaret kan gjøre, det er bra for miljøet og gjør det også mulig å få mer utstyr enn man hadde fått ved å kjøpe nytt. Informasjon hos oss gjør at Sivilforsvaret kan gjøre gode handler til en kvalitet som er riktig for dem, sier han.

Gamle kjøretøy

Basert på tall som VG har fått tilgang på fra direktoratet, er 117 av Sivilforsvarets 122 kjøretøy årsmodeller fra før 2005. 56 av dem modeller fra 1997 – 2000.

– Det er ikke optimalt for å gjøre det oppdraget vi er satt til. Vi trenger kjøretøy som kan frakte folk og utstyr i utfordrende terreng, sier Meyer i Øst-Finnmark.

– På sikt mister vi operativitet og det er mulig vi oftere må si stopp i spørsmål om å rykke ut og hjelpe befolkningen, sier distriktssjef Stein Morten Rønningen i Sivilforsvaret i Sogn og Fjordane.

Stort etterslep

I 2016 utarbeidet DBS en egen rapport som peker på at utstyret til Sivilforsvaret nettopp er preget av høy alder, stor slitasje og betydelige mangler. Den sier også at mannskap ikke er motivert og at de øver for lite.

– Det er uheldig at vi må bruke ressurser og tid på vedlikehold og tilsyn, heller enn utdanning og øving, sier distriktssjef i Østfold, Gaute Molvær.

Flere av distriktene på sør- og østlandet har bistått tungt i arbeidet med å bekjempe skogbranner i sommer. Molvær beskriver det hele som utfordrende med gammelt utstyr.

– Midlene vi har begrenser oss. Vi har ikke kjøpt noe annet enn brukte kjøretøy på mange år, men vi gjør det beste ut av det, sier Molvær.

Sivilforsvaret, som brukes til blant annet vakthold, sikring og evakuering, ved leteaksjoner, som støtte til brannvesenet og ved større hendelser som naturkatastrofer eller andre nødssituasjoner, forventer mer arbeid i årene som kommer.

– Vi har sett ekstreme skogbranner i sommer, og kan forvente oss mer ekstremvær i årene som kommer, sier Rønningen.

22. JULI: Mannskaper fra Sivilforsvaret bistår politiet og holder vakt ved Sundvolden hotell etter terrorangrepet mot AUFs sommerleir på Utøya i 2011.

22. JULI: Mannskaper fra Sivilforsvaret bistår politiet og holder vakt ved Sundvolden hotell etter terrorangrepet mot AUFs sommerleir på Utøya i 2011. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Sættem i Justisdepartementet roser Sivilforsvarets innsats for å håndtere både flom, skogbranner og andre oppdrag i sommer. Han vedgår at det er mye gammelt utstyr.

– Men det gjøres grep for å rette på det. Siden 2014 er det gitt særskilte bevilgninger på 43,5 millioner kroner til nytt utstyr. Det har vært viktige prioriteringer fra vår side.

Han mener den generelle beredskapen styrkes år for år.

– Beredskap er så mye mer enn Sivilforsvaret, sier han og peker på flere ansatte i politiet, nye redningshelikoptre og nytt nødnett.

Saken er originalt skrevet av VG og du finner den her. 

Related Posts

OVERSIKT

Arkiv

Arkiv