Endringer i ledelsen til Hordaland sivilforsvarsdistrikt

adminweb | 12/06/2019 | 0 | Arkiv , Sivilforsvaret

Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann slutter i sin stilling som sjef for Hordaland sivilforsvarsdistrikt for å begynne i ny stilling i Luftforsvarsstaben med ansvar for helhetlig sikkerhetsstyring. Hun tiltrer stillingen 1. august 2019.

Anne-Margrete Bollmann har vært distriktssjef siden 1. februar 2004. Hun var med på etableringen av Sivilforsvaret som en egen regional etat og omstillingen mot dagens fredstidskonsept. I lys av en endret sikkerhetspolitisk situasjon har hun de siste tre årene jobbet hovedsakelig med konseptutredningen og omstillingsprosjektet «Fremtidens sivilforsvar».

 

Sivilforsvarsinspektør Eivind Hovden har i dag takket ja til ny stilling som brannsjef i Os kommune etter Stein Gjøsund. Hovden er også tilsatt som brannsjef i Bjørnafjorden kommune mvf 1 januar 2020. 

Hovden har vært ansatt ved Hordaland sivilforsvarsdistrikt siden 2007. Han har vært øvingskoordinator, seksjonsleder og de siste årene Leder Operasjon og stedfortreder for distriktssjef. Han har også ved to anledninger vært konstituert distriktssjef.

Vi ønsker begge lykke til i nye stillinger.

Du kan kan lese mer på siden HSFF/MB, bilder og tekst er hentet derfra.

Related Posts

OVERSIKT

Arkiv

Arkiv