– Den norske beredskapen er veldig godt organisert. Til tross for en ekstrem situasjon som ingen kunne forutse, var vi såpass godt organisert at vi kunne håndtere den, sier justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

– Det har utvilsomt vært den verste sommeren Norge har opplevd i manns minne når det gjelder skogbranner. Vi har hatt store utfordringer. Men den viser også at vi har en utrolig god beredskap og koordinering, sier justis- og beredskapsministeren.

Imponert over innsatsen

Justisministeren startet dagen med en brief på Torp flyplass med Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Richard Simonsen, daglig leder for Helitrans, og Nils-Erik Haagenrud, brannsjef i Rogaland brann og redning og lederstøtte ved hånderingen av årets skogbranner.

Etter dette fløy statsministeren og Wara helikopter til Geiteryggen flyplass. Underveis fikk de se skogbrannherjede områder i Telemark.

Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara sammen med
brannmannskaper på Skien lufthavn, Geiteryggen. Foto: DSB

Ved ankomst Geiteryggen fikk statsministeren og justisministeren takket operativt mannskap fra Brannvesenet, Sivilforsvaret, helikopterpersonell, Røde kors, frivillig skogbrannvesen og den lokale småflyklubben.

– Jeg er imponert over den innsatsen som har vært gjort fra alle etater. Brann og redning, Sivilforsvaret, helikopter og DSB reagerte tidlig og resolutt. Det har vært krevende, men jeg synes vi har kommet bra ut av det, og jeg er veldig glad for den innsatsen som alle sammen har bidratt med, sier Wara.

 

FAKTA:

Slik er skogbrannberedskapen i Norge

Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar. Kommuner med risiko for større skogbranner skal ha organisert en egne reservestyrker for innsats ved slike branner. Dette kommer i tillegg til den ordinære brannberedskapen i brann- og redningsvesen.

Det har blitt etablert et godt samarbeid mellom Sivilforsvaret og de lokale brann- og redningsvesen. Sivilforsvaret er i stand til å sette inn et stort antall mannskaper for å bekjempe skogbranner. Sivilforsvaret har også pumper og materiell til å håndtere store mengder vann.

Det er i flere fylker inngått avtaler mellom kommunene og lokale flyklubber om skogbrannovervåkning med småfly. Dette er et svært verdifullt tillegg til skogbrannberedskapen. Det å avdekke skogbranner i en tidlig fase kan hindre omfattende skader.

Staten har flere ordninger med forsterkningsressurser for å støtte kommuner som rammes av skogbranner. Dette omfatter skogbrannhelikopter i beredskap i perioden 15. april til 15. august, en obligatorisk lederstøtteordning som alarmeres automatisk når en brannsjef ber om bistand fra skogbrannhelikopter og innsats fra Sivilforsvaret. Forsvarets ressurser kommer i tillegg når alle sivile ressurser er uttømt.

kilde DSB les mer her