Det Sivile Luftvern

adminweb | 31/07/2017 | 0 | Det Sivile Luftvern


I begynnelsen av 1930-tallet innså man behovet for å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep og andre krigshandlinger. I mai 1932 ba Kommanderende General, Forsvarsdepartementet om å nedsette en offentlig kommisjon som skulle utrede beskyttelse av sivilbefolkningen i tilfelle luftangrep. Departementet hvor Vidkun Quisling var sjef, satte foten ned, da de ikke hadde penger. Utredningen måtte bli en oppgave for Generalstaben, som konkluderte med at luftvern ut over militærforsvar måtte bli en oppgave for fylker og kommuner. Faresignalene ble mer og mer truende, og i 1934 oppnevnte Stortinget . . . . . . . .
Les hele artikkelen her.

Related Posts

OVERSIKT

Arkiv

Arkiv