NTF

NTFs tidsskrift Trygge Samfunn utkommer 4 ganger årlig og tar for seg høyaktuelle temaer. Hver utgave av digital samfunn er gratis – bli abonnent du også! På http://www.kfb.no/?page_id=900

Du kan også sende en e-post til post@totalforsvar.no hvis du ønsker å få bladet tilsendt direkte til din epostadresse! Den digitale utgaven kan du lese og laste ned nedenfor.

Digital utgave av Trygge Samfunn 2020

Digital utgave av Trygge Samfunn 2019


Digital utgave av Trygge Samfunn 2018

Oversikt

Arkiv