Personvernerklæring|VSFF

Behandling av personopplysninger. Her vil du finne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger fra brukerne som bruker vår nettside. https://vsff.no eller kontakter oss på annen måte. Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer. Når du bruker nettsiden vår eller er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler på denne nettsiden er Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF ved Styreleder.

Kontaktinformasjonen til Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF 

Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF

Organisasjonsnummer: 989 753 827

Forretningsadresse: Moldalia 81 5267 ESPELAND

Postadresse: Postboks 121 Midttun 5843 BERGEN

Telefon 474 17 177 E-post post@vsff.no

1 Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her.

Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet, nyheter, relevante saker for medlemmer og følgere av VSFF. Følgende personopplysninger behandles navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg vi bruker og informasjonen til og besvare henvendelser som kommer inn til oss på best mulig måte. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Noen sider på hsff.no har skjemaer du kan fylle ut. Dette kan være kontaktskjemaer, påmeldingsskjema til et event eller en konkurranse, eller abonnement på epost-nyhetsbrevet vårt. Alle våre skjema er laget slik at vi bare ber om relevante persondata for skjemaets formål. Når du melder deg på et nyhetsbrevet, arrangement blir medlem gir du ditt samtykke til og legger vi deg inn som abonnent i våre epost-lister. Du kan når som helst melde deg av utsendingene ved å følge lenken i bunn av siste epost du har mottatt, eller gi oss beskjed på post@vsff.no

Vi oppbevarer dine persondata så lenge de er relevante for vårt profesjonelle forhold til deg, eller inntil du eksplisitt gir oss beskjed på post@vsff.no om å slette eller rette dem.

Vi lover deg å stelle pent med opplysningene dine, og ikke bruke dem til kjipe formål. Det vil si at vi bare benytter opplysningene til intern analyse, og til utsending av informasjon vi tror du vil ha nytte av. Det er bare Styre i VSFF som har tilgang til persondata vi samler inn. Vi gir ikke dine persondata videre til utenforståendes bruk, for det hadde ikke vi likt heller.

2 Medlemskontingent

Medlemskontingenten er en av organisasjonens viktigste inntektskilde, og er avgjørende for det arbeidet som gjøres i Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF. Ved å betale kontingenten din er du med på å sikre at Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF fortsatt kan arbeide for dine interesser igjennom.

 • Tilby relevante tjenester til de tjenestepliktige.
 • Opprettholde nær kontakt med Hordaland Sivilforsvarsdistrikt og søke samarbeid som gagner begge parter.
 • Skape konkrete og målbare resultater.
 • Være en pådriver for sosiale og faglige arrangement.
 • Være en nettverksbygger mellom foreningen, foreningens medlemmer, eksternesamarbeidende organisasjoner samt bevilgende og utøvende myndigheter.
 • Være en synlig markedsfører av VSFF og det moderne sivilforsvar.
 • Være en pådriver for aktiv ivaretakelse og synliggjøring av foreningens og den sivileberedskaps historie.

Nye medlemmer betaler kontingent fra innmeldingsdato VSFF har 3 kategorier av medlemskap Ordinært medlemskap (Kr. 250 pr.år) Pensjonist medlemskap (Kr. 125 pr.år) Støttemedlem medlemskap (Kr. 125 pr.år) Dersom et medlem ikke betaler kontingenten sin, kan VSFF velge om de vil frata medlemskapet, men har ingen plikt til å gjøre dette. Plikten oppstår først dersom medlemmet heller ikke betaler kontingenten for det påfølgende året.

Dersom medlemmet ikke har gjort opp sine økonomiske forpliktelser mot VSFF kan VSFF velge og tvangsinnkreve kontingenten. Selv om medlemmet fratas sitt medlemskap i VSFF, betyr ikke det det at det økonomiske kravet (kontingenten) mot medlemmet også er bortfalt. Kravet består selv om medlemskapet er opphørt. Styret i VSFF må i en slik situasjon vurdere om det skal slette (ettergi) kravet, forsøke å kreve inn pengene selv eller få bistand fra et inkassobyrå for å inndrive kravet.

3 Rekruttering til nye styremedlemmer hos Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF

Følgende personopplysninger behandles: Fødselsnummer / Personnummer,
E-post-/Telefonnummer. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke.

4 For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (Cookies ).

Vi behandler opplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere på bet mulig måte. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

5 Utlevering av personopplysninger til andre.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi benytter oss av følgende Databehandlere per i dag er:

 • AlphaReg AS
 • PRO ISP AS
 • PLING AS
 • Wordpress
 • Microsoft

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

6 Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål som personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

7 Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige kontakt med oss.

8 Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

9 Endringer

Hvis det skulle skje endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside https://vsff.no

OVERSIKT

Arkiv

Arkiv