Pressemelding! Hordaland Sivilforsvarsforening|HSFF har endret navnet til Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF

adminweb | 27/08/2019 | 0 | Pressemeldinger

Årsmøtet i Hordaland Sivilforsvarsforening|HSFF»S vedtok tidligere i år at foreningen skulle skifte navn til Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF, samt at foreningen skulle bli en samarbeidspartner med det nystartede forumet Norsk TotalforsvarsForum ( NTF).

Denne navnendringen er et ledd i en prosess som ble igangsatt allerede i 2018 og nå i 2019 godkjent i Brønnøysundregisteret.

«Det er 27 år siden Hordaland Sivilforsvarsforening|HSFF ble stiftet», sier Øivind Gaarder, leder i Vestland  Sivilforsvarsforening|VSFF. «De siste årene har vi blitt en stadig tydeligere del av Sivilforsvaret’s historie (som ble etablert i 1952), historien om Det Sivile Luftvern (DSL jf. Muséet i Espeland Fangeleir) og den generelle historien og krigshistorien knyttet til disse».

OM OSS
Hordaland Sivilforsvarsforening|HSFF har eksistert i 27 år og er en aktiv partipolitisk uavhengig – medlems interesseorganisasjon for alle som har interesse for sivilt beredskap. Vi er en sentral samfunnsaktør i Vestlandsregionen, der våre medlemmer er fra hele befolkningen og bl.a. fra nåværende og tidligere tjenestepliktige i Sivilforsvaret. Vårt formål er å spre interesse for og kunnskap om Sivilforsvaret, sivil beredskap og totalforsvaret. VSFF er en bidragsyter sammen med NTF med informasjonsvirksomhet, frivillige kurs, møter med foredrag, filmfremvisning, omvisning i Espeland Fangeleir og selskapelig samvær.

Ved eventuelle spørsmål kan Øivind Gaarder, leder i Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF kontaktes på telefon 911 25 399 eller på
e-post oivind@vsff.no 

Related Posts

OVERSIKT

Arkiv