Sivilforsvarsforbundet gratulerer med tillitsvalgtordning!

adminweb | 04/07/2018 | 0 | Arkiv

Sivilforsvarsforbundet gratulerer med tillitsvalgtordning i Sivilforsvaret

Sivilforsvarsforbundet er fornøyd med at de tjenestepliktige får sin tiltrengte tillitsvalgtordning og at Sivilforsvaret bruker forbundets opplegg for ordningen.

Det rettes en spesiell takk til de tjenestepliktige FIG-lederne Kim Hæggernæs (Bergen/Hordaland), Erling Ramskjell (Rana/Nordland), Robert Krogh (Rana/Nordland) og Arne Nic. Karlstad (Tromsø/Troms) som har brukt mye av sin fritid til å utarbeide det opplegget som er blitt til Sivilforsvarets tillitsvalgtordning.

Selv om Sivilforsvaret velger å følge sivilforsvarsforbundets opplegg, vil ordningen videreføres uten forbundet. Sivilforsvaret har valgt å ta hånd om ordningen selv fremfor å la den styres av de tjenestepliktige gjennom en uavhengig organisasjon. Det tar forbundet til etterretning, ønsker lykke til med gjennomføringen og er klar for nye oppgaver.

http://www.sivilforsvarsforbundet.no/nyheter/gratulerer-med-tillitsvalgtordning-sivilforsvaret 

Related Posts

OVERSIKT

Arkiv

Arkiv