SJEFSSKIFTE ved Hordaland sivilforsvarsdistrikt ble gjennomført den 31.juli!

adminweb | 01/08/2019 | 0 | Arkiv , Sivilforsvaret

Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann overlot nøkler og myndighet til Stein Morten Rønningen, som fra i morgen 1. august er konstituert som distriktssjef for både Sogn og Fjordane og Hordaland, frem til 30. juni 2020. Stillingen vil ikke bli utlyst i påvente av en ny samfunnssikkerhetsmelding og en forventet omorganisering av Sivilforsvaret.

Anne-Margrete Bollmann har vært distriktssjef siden 2004 og begynner i morgen i en ny stilling i Luftforsvarsstaben.

Det blir nå en merkbar endring i ledelsen ved Hordaland sivilforsvarsdistrikt, når både Eivind Hovden og Anne-Margrete Bollmann gir seg. I tillegg har Merethe Gjerstad og Geir Inge Strand sagt opp stillingene sine.

Den nye ledelsen for Hordaland sivilforsvarsdistrikt blir inntil videre Stein Morten Rønningen og Beate Reigstad. Rønningen skal jobbe delt mellom Sogndal og Bergen.

Vi ønsker Stein Morten Rønningen velkommen til Hordaland sivilforsvarsdistrikt !

Kilde HSFD 

Related Posts

OVERSIKT

Arkiv

Arkiv